ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 26,250.00
  รับซื้อ 26,150.00
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 26,750.00
  ฐานภาษี 25,681.04

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD
Add to watchlist
92.31-1.43 (-1.53%)
At close: 4:00PM EST

92.18 -0.13 (-0.14%)
After hours: 7:45PM EST


Weather DK

ERROR

Weather TH

ERROR